Khôi-khí chú sién-tân
Harare

Harare he Zimbabwe ke sú-tû.