Yerevan.

Yerevan (Armenia-ngî: Երևան, Azerbaijan-ngî: İrəvan, Ngò-ngî: Ереван) he Sî-Â koet-kâ Armenia ke sú-tû. Chúng mien-chit 223 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,060,138 ngìn (2011-ngièn thúng-kie).

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá