Wikipedia:Hàng-tsṳn-yèn/Chhiáng-khiù/User:小躍

User:小躍 (Kung-hien)編輯

  • English:I wish to protect the wikipedia, makes the biggest of contribution for hakka wikipedia.
  • Hakka:Ngâ hî-mong pó-fu Ngùi-kî pak-khô, vì Ngùi-kî pak-khô cho-chhut chui-thai ke kung-hien.

Eager 02:14, 8 Pat-ngie̍t 2011 (UTC)[]

(+) Chan-sṳ̀n (Support)編輯

(-) Fán-tui (Oppose)編輯

yi-kien編輯