Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-Dorion he Québec-sén Montérégie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1725-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 92.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 33,305 (2011-ngièn).

Vaudreuil-Dorion.
Vaudreuil-Dorion.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vaudreuil-Dorion siông-koân ke tóng-on.