Kinki Thi-fông (Ngit-pún-ngî: 近畿地方/ きんきちほう Kinki-chihō?), yu hêm-cho Kansai Thi-fông (関西地方/ かんさいちほう Kansai chihō?), he Ngit-pún Pún-chû chûng sî-phu ke yit-ke thi-lî khî-vet, yù Mie-yen, Shiga-yen, Kîn-tû-fú, Thai-fán-fú, Hyōgo-yen, Nara-yen, Wakayama-yen kèu-sṳ̀n. "Kinki" chhai Ngi̍t-pún-ngî tú he yit-chhṳ̀ chṳ́ khiûn-lìn tû-sàng ke thi-khî. Chhai Kinki thi-khî sṳ́-yung ke Ngit-ngî fông-ngièn he Kinki fông-ngièn.

Kinki Thi-fông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯