Togo Khiung-fò-koet
République togolaise
Flag of Togo.svg
Emblem of Togo.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Togo AU Africa.svg
Togo ke só-chhai.
sú-tû Lomé

Togo Khiung-fò-koet (Fap-ngî : République Togolaise), Sî-Fî koet-kâ chṳ̂-yit, tûng-mien lâu pi nèn, pet-mien lâu Burkina Faso, sî-mien lâu Ghana siông-lìn. Nàm-mien yû yit séu thon hói-ngan sien mien hiong Guinea-vân. Sú-tû khi̍p chui-thai sàng-sṳ vì Lomé.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá