Burkina Faso
Burkina Faso
Flag of Burkina Faso.svg
Coat of arms of Burkina Faso.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Burkina Faso AU Africa.svg
Burkina Faso ke só-chhai.
sú-tû Ouagadougou

Burkina Faso (Fap-ngî : Burkina Faso), Sî-Fî nui-liu̍k koet-kâ, cháng-ke koet kin kai vi-yî Sahara sâ-mo̍k nàm yèn. Khiu chhṳ̂n Haute Volta (Fap-ngî: Haute Volta), 1984-ngièn 8-ngie̍t kói vì hien koet miàng. Sú-tû Ouagadougou vi-yî koet-thú ke chang tûng-ông, he kâi koet chui-thai sàng-sṳ ya-he vùn-fa, kîn-chi chûng-sîm. Burkina Faso vì chhiòn-khiù sṳt-sṳ-sut chui tâi ke koet-kâ, chṳ́-yû yok lióng sṳ̀n sâm ke koet-mìn sṳt sṳ. Burkina Faso he sṳ-kie sông sṳ̍p ke chui put-fat-tha̍t koet-kâ (tâi thu khôi-fat koet-kâ) chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá