Burkina Faso

Burkina Faso
Burkina Faso
Flag of Burkina Faso.svg
Coat of arms of Burkina Faso.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Burkina Faso AU Africa.svg
Burkina Faso ke só-chhai.
sú-tû Ouagadougou

Burkina Faso (Fap-ngî : Burkina Faso), Sî-Fî nui-liu̍k koet-kâ, cháng-ke koet kin kai vi-yî Sahara sâ-mo̍k nàm yèn. Khiu chhṳ̂n Haute Volta (Fap-ngî: Haute Volta), 1984-ngièn 8-ngie̍t kói vì hien koet miàng. Sú-tû Ouagadougou vi-yî koet-thú ke chang tûng-ông, he kâi koet chui-thai sàng-sṳ ya-he vùn-fa, kîn-chi chûng-sîm. Burkina Faso vì chhiòn-khiù sṳt-sṳ-sut chui tâi ke koet-kâ, chṳ́-yû yok lióng sṳ̀n sâm ke koet-mìn sṳt sṳ. Burkina Faso he sṳ-kie sông sṳ̍p ke chui put-fat-tha̍t koet-kâ (tâi thu khôi-fat koet-kâ) chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯