Thai-khi̍t (太極) he kîn-kí Yi-kîn lî-tú ke sâng-sṳ̀n lî-lun, lâu yîm-yòng sṳ̂-sióng kiet-ha̍p hìn-sàng ke yî-chhiu hí-ngièn khái-ngiam. Tho-kau lâu yì-kau tû chṳ̂-chhṳ̀ liá-ke khái-ngiam.

Thai-khi̍t-thù.

Chhai khon

phiên-siá