Thai-hì-chhèn (Tet-ngî: Atmosphäre, Yîn-ngî: Atmosphere, Fap-ngî: Atmosphère) he yit chhèn su-to chhùng-li̍t khi̍p-yín chhi-lúng chhai yúng-yû ki-thai chṳt-liòng Thiên-thí chû-vì ke Hì-thí, ká-sṳ́ chhùng-li̍t kèu-thai chhiâ Hì-thí ke vûn-thu kèu tâi, chhiu-nèn chhòng-khì pó-liù chhu. Yû-chak Hàng-sên yúng-yû hí-tô m-thùng ke chú-yeu Hì-thí, pin-chhiâ yû fî-sòng chhṳ̂m-heu ke thai-hì.

Kôn-chhat Muk-sên fa̍t-chhiok ke Thai-hì-chhèn, pâu-koat Thai-fùng-pân.