Tûng-hò, New York Sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-hò)

Tûng-hò (Yîn-ngî: the East River), Mî-koet Néu-yok-chû Néu-yok-sṳ sṳ-nui ke yit-thiàu chhèu-sip-hîn hói-hia̍p, pet-chiap chhòng-tó hói-vân, nàm-chiap sông Néu-yok-vân, chiông vi-yî Chhòng-tó (Pu-lû-khiet-lìm lâu Fòng-heu-khî) lâu Màn-hâ-tun-tó yî-khi̍p vi-yî Pet-mî-chû Thai-liu̍k ke Pu-lóng-khiet-sṳ̂ fûn-khôi. Ko-hi yû-thon sṳ̀-kiên chên yîn-vì Tûng-hò lâu Chhòng-tó hói-vân ke siông-tui vi-chì yì pûn chhṳ̂n-vì Nàm-hò (South River).

Tûng-hò, New York Sṳ.
Tûng-hò, New York Sṳ.