Soria-sén
Provincia de Soria
Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Chhṳ-chhṳ-khî: Castilla lâu León
Chui-thai sàng-sṳ: Soria
Mien-chit: 10,303 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 95,101 (2009-ngièn)
Me̍t-thu: 9.2 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀ -khî: CET (UTC+1)

Soria-sén (Sî-pân-ngà: Provincia de Soria) he Sî-pân-ngà chûng-phu ke yit-ke sén, sú-fú Soria.

Soria-sén he Sî-pân-ngà ngìn-khiéu chui-séu ke sén-fun, ya-he Êu-mèn ngìn-khiéu me̍t-thu chui-séu ke thi-khî chṳ̂-yit. Soria-sén khiung-yû ngìn-khiéu 91,487 (2002-ngièn), khì-chûng khiûn 40% kî-chhu chhai Soria.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá