Soria vi-yî Sî-pân-ngà chûng-pet-phu, he Sî-pân-ngà Castilla lâu León ke yit-ke sṳ-chṳ́n, Soria-sén ke sú-fú. Chúng mien-chit 272 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 35151-ngìn (2001-ngièn) , ngìn-khiéu me̍t-thu 129-ngìn/phìn-fông kûng-lî, yok cham chhiòn-sén ngìn-khiéu chúng-su ke 40%.

Soria
Soria

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯