Sicilia.
Sicilian Flag.svg
Sicilia.
Sicilia.

Sicilia (Yi-thai-li-ngî: Sicilia [siˈtʃiːlja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Sicilia cham thi 25,708 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu sú vì 500 van, he Yi-thai-li chui-thai ke khî. Thùng-sṳ̀ ya-he Thi-chûng-hói chui-thai ke tó. Yì Sicilia chû-vì kí ke kha-séu ke tó-yí ya pûn na̍p-ngi̍p Sicilia khî-vet fam-vì.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá