Sicilia (Yi-thai-li-ngî: Sicilia [siˈtʃiːlja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Sicilia cham thi 25,708 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu sú vì 500 van, he Yi-thai-li chui-thai ke khî. Thùng-sṳ̀ ya-he Thi-chûng-hói chui-thai ke tó. Yì Sicilia chû-vì kí ke kha-séu ke tó-yí ya pûn na̍p-ngi̍p Sicilia khî-vet fam-vì.

Sicilia.
Sicilian Flag.svg
Sicilia.
Sicilia.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯