Kyūshū (Ngit-pún-ngî: 九州 (Kiú-chû)/ きゅうしゅう?) he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kyūshū-tó, pâu-hàm Kyūshū pún-tó song ke Ōita-yen, Miyazaki-yen, Fukuoka-yen, Saga-yen, Nagasaki-yen, Kumamoto-yen lâu Kagoshima-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Okinawa-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Kyūshū.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-chiap phiên-siá