Kyūshū (Ngit-pún-ngî: 九州 (Kiú-chû)/ きゅうしゅう?) he Ngi̍t-pún sî-nàm phu ke Kyūshū-tó, pâu-hàm Kyūshū pún-tó song ke Ōita-yen, Miyazaki-yen, Fukuoka-yen, Saga-yen, Nagasaki-yen, Kumamoto-yen lâu Kagoshima-yen‎ yî-khi̍p ngoi-tó ke Okinawa-yen, ngìn-khiéu yok 1478 van-ngìn (2003-ngièn), mien-chit yok 4.44-van phìn-fông kûng-lî.

Kyūshū.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Ngoi-phu Lièn-chiap編輯