Saratov (Ngò-ngî: Саратов) he Ngò-lò-sṳ̂ Saratov-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-nàm-phu 840 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 378 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 837,900 -ngìn. 1590-ngièn kien-li̍p.

Saratov Vûn-chông
Saratov.
Saratov.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá