Saratov-chû Khì-chì
Saratov-chû Vûn-chông
Saratov-chû.

Saratov-chû (Ngò-ngî: Сара́товская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Saratov-chû ke mien-chit he 100,200 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 2,521,892-ngìn, sú-fú Saratov. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 87.6%, Hâ-sat-khiet-chhu̍k cham 3.1%.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá