Saransk (Ngò-ngî: Саранск, Mo̍k-khiet-sâ-ngî: Саранош) he Ngò-lò-sṳ̂ Mordovia Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-phu 652 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 383 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 297,415-ngìn. 1641-ngièn kien-li̍p.

Saransk.
Saransk Khì-chì
Saransk.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá