Mordovia Khiung-fò-koet

Mordovia Khiung-fò-koet (Moksha-ngî: Мордовия Республикась) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Mordovia Khiung-fò-koet mien-chit 26,200 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 834,755 (2010-ngièn), sú-tû Saransk. Mordovia Khiung-fò-koet Mordvin-ngìn cham ngìn-khiéu 40.0%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 53.4%.

Mordovia Khiung-fò-koet Koet-khì
Mordovia Khiung-fò-koet Koet-fui
Mordovia Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯