Salamanca

Salamanca (Sî-pân-ngà-ngî: Salamanca) vi-yî Sî-pân-ngà sî-phu, he Salamanca-sén ke Sú-fú, chúng mien-chit 38.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 160,000 (2005-ngièn).

Salamanca.
Salamanca
Salamanca Vûn-chông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Kîn-chi編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯