Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha he Yîn-koet ke Hói-ngoi liâng-thú.

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha ke khì
khì
Siung-kô: God Save the King
"Song-ti pó-yu koet-vòng"
Chú-khièn koet-kâ Yîn-koet
Sú-fú Jamestown
Chui-thai sàng-sṳ Half Tree Hollow
Kôn-fông ngî-ngièn Yîn-ngî
Chṳn-fú kiûn-chú li̍p-hien, fu-su̍k-thi, khièn-li̍t piong-hâ
• koet-vòng
Charles 3-sṳ
• chúng-tuk
Nigel Phillips
• Ascension Hàng-chṳn chóng-kôn
Sean Burns
• Tristan da Cunha Hàng-chṳn chóng-kôn
Fiona Kilpatrick & Stephen Townsend
• Saint Helena Sú-sit Thai-sṳ̀n
Julie Dorne Thomas
Mien-chit
• Chúng-khiung
394 km2 (152 sq mi)
Ngìn-khiéu
• 2016-ngièn phú-chhà
5,633
• Me̍t-thu
13.4/km2 (34.7/sq mi)
GDP (miàng-ngi) 2021-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
$43,000,000
Chhièn Saint Helena pound (£) (SHP) (Saint Helena lâu Ascension)
Yîn-phóng (£) (GBP) (Tristan da Cunha)
Sṳ̀-khî UTC±00:00 (GMT)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd/mm/yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong chó
Thien-fa khî-ho +290 (Saint Helena lâu Tristan da Cunha)
+247 (Ascension)
+44 20 (Tristan da Cunha)
Táng-kip Mióng-vet .sh
.ac (chṳ́ chhai Ascension)

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá
Hàng-chṳn-khî Mien-chit
phìn-fông chhiên-mí
mien-chit
phìn-fông Yîn lî
Ngìn-khiéu Hàng-chṳn chûng-sîm
Saint Helena 122 47 5,809 Jamestown
Ascension 88 34 1,532 Georgetown
Tristan da Cunha 184 71 388 Edinburgh of the Seven Seas
   Inaccessible-tó 14 5 0
   Nightingale-tó 3.2 1 0
   Gough-tó 68 26 6( fî sòng-chhu ngìn-khiéu )
chúng kie 394 152 7,729 Jamestown