Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha he Yîn-koet ke Hói-ngoi liâng-thú.

Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha khì
khì
Saint Helena, Ascension lâu Tristan da Cunha ke só-chhai.

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Hàng-chṳn-khî Mien-chit
phìn-fông chhiên-mí
mien-chit
phìn-fông Yîn lî
Ngìn-khiéu Hàng-chṳn chûng-sîm
Saint Helena 122 47 5,809 Jamestown
Ascension 88 34 1,532 Georgetown
Tristan da Cunha 184 71 388 Edinburgh of the Seven Seas
   Inaccessible-tó 14 5 0
   Nightingale-tó 3.2 1 0
   Gough-tó 68 26 6( fî sòng-chhu ngìn-khiéu )
chúng kie 394 152 7,729 Jamestown

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯