Sî Cape-sén

Sî Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Western Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Wes-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,370 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 4,524,335-ngìn. Sú-fú Cape Town.

Sî Khôi-phú-sén.


Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Sî Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯