Ryazan (Ngò-ngî: Рязань) he Ngò-lò-sṳ̂ Ryazan-chû sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô tûng-nàm-phu 196 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 224 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 524,927-ngìn. 1095-ngièn kien-li̍p.

Ryazan Khì-chì
Ryazan.
Ryazan.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯