Ryazan-chû (Ngò-ngî: Ряза́нская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Tûng-ông Lièn-pâng Kón-khî. Ryazan-chû ke mien-chit he 39,600 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,154,114-ngìn, sú-fú Ryazan. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 95.1%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 0.8%.

Ryazan-chû Khì-chì
Ryazan-chû Vûn-chông
Sverdlovsk-chû.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯