Poitou-Charentes

Poitou-Charentes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Champagne-Ardenne chiap-yòng. Chúng mien-chit 25,809 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,722,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres lâu Vienne. Khì sú-fú he Poitiers.

Poitou-Charentes .
Poitou-Charentes Khì-chì.
MaraisPoitevin.jpg
Poitiers hill.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Poitou-Charentes siông-koân ke tóng-on.