Poitou-Charentes .
Poitou-Charentes Khì-chì.
MaraisPoitevin.jpg
Poitiers hill.jpg

Poitou-Charentes he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Champagne-Ardenne chiap-yòng. Chúng mien-chit 25,809 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,722,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres lâu Vienne. Khì sú-fú he Poitiers.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Poitou-Charentes siông-koân ke tóng-on.