Phiêu-chún Chhòng-ngî , yu yi̍t-vì Phiêu-chún Tibet-ngî , Sî-chhòng ngî-ngièn ke yit-chúng, chú-yeu ngièn chhṳ Chûng-phu Chhòng-ngî chûng ke Lhasa fông-ngièn, chiông só-vi ke Lhasa Chhòng-ngî (Chhòng-ngî: ལྷ་སའི་སྐད, Wylie: lha-sa'i skad, Yîn-ngî: Lhasa Tibetan) phiêu-chún-fa heu hìn-sṳ̀n. Vì hien-thoi chui-tô ngìn sṳ́-yung ke khiung-thùng Chhòng-ngî, ya-he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî ke kôn-fông phiêu-chún Chhòng-ngî, ngièn chhṳ Kú-tién Chhòng-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Phiêu-chún Chhòng-ngî Wikipedia