Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî

Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî fe̍t-chá ham-cho Sî-chòng Chhṳ-chhṳ-khî, he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet sî-nàm piên-kiong ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, vi-é chhai Chhiâng-chhông Kô-ngièn song, sú-fú he Lhasa-sṳ.

Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî.
Liá-piên "Sî-chhòng Chhṳ-chhṳ-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西藏自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯