Albania-ngî (Gjuha shqipe /ˈɟuˌha ˈʃciˌpɛ/ fe̍t Shqip [ʃcip]) su̍k Yin-Êu Ngî-hì, sṳ́-yung-chá vì sî Balkan pan-tó lâu Tûng-nàm Êu ke 600 van kî-mìn chûng. Kì yû kí-chúng fông-ngièn, chṳ̂-kiên yû khî-phe̍t: Tosk, yung-yî Albania nàm-phu lâu chûng-phu yî-khi̍p chhai Hî-lia̍p sî-pet-phu ke Albania séu-sú khiùn-thí chûng; Gheg (fe̍t Geg) sṳ́-yung-yî Albania pet-phu (pâu-koat sú-tû Tirana) yî-khi̍p Pet Macedonia ke Albania-ngìn chûng. Albania-ngî khó-nèn chú-yeu lòi-ngièn yî ngi-chhiên ngièn chhièn yung-yî kâi thi-khî ke Illyria-ngî.

Albania-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Albania-ngî Wikipedia