Honshū

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pún-chû)

Honshū (Ngit-pún-ngî: 本州 (Pún-chû)/ ほんしゅう?) he Ngit-pún chui-thai-tó , ya-he Ngit-pún pún-thú si-tó chṳ̂-yit , vi yî Ngit-pún Lie̍t-tó chûng-phu, hiong pet lâu Hokkaidō kak Tsugaru Hói-hia̍p siông-mong, hiong nàm lâu Shikoku kak Seto Nui-hói siông-tui, hiong sî-nàm lâu KyūshūKanmon Hói-hia̍p lâu Bungo Súi-tho siông-kak. sṳ̂n vì tó-koet Ngit-pún chui chú-yeu ke tó-yí, yîn-yì pûn hêm-cho “Pún-chû”.

Honshū.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯