Honshū (Ngit-pún-ngî: 本州 (Pún-chû)/ ほんしゅう?) he Ngit-pún chui-thai-tó , ya-he Ngit-pún pún-thú si-tó chṳ̂-yit , vi yî Ngit-pún Lie̍t-tó chûng-phu, hiong pet lâu Hokkaidō kak Tsugaru Hói-hia̍p siông-mong, hiong nàm lâu Shikoku kak Seto Nui-hói siông-tui, hiong sî-nàm lâu KyūshūKanmon Hói-hia̍p lâu Bungo Súi-tho siông-kak. sṳ̂n vì tó-koet Ngit-pún chui chú-yeu ke tó-yí, yîn-yì pûn hêm-cho “Pún-chû”.

Honshū.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá