Ontario-sén

Kâ-nâ-thai ke sén-fun
Ontario-sén
Flag of Ontario.svg Coat of Arms of Ontario.png
Skyline of Toronto viewed from Harbour.jpg
Ontario in Canada.svg
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai Flag of Canada.svg
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: Ontario-sén
Mien-chit: 1,076,395 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 13,550,900 (2013-ngièn)
Me̍t-thu: 14.77 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$695.705 billion
Phìn-kiûn: C$51,340
Sṳ̀-khî: CET (UTC-5)

Ontario-sén vi-yî Kâ-nâ-thai ke tûng-phu, mien-chit 1,076,395 phìn-fông kûng-lî, Kâ-nâ-thai ke sú-tû Ottawa ya-chhai Ontario-sén. Ontario he Kâ-nâ-thai ngìn-khiéu chui-tô ke sén-fun, kîn-kí 2012-ngièn thúng-kie, Ontario ngìn-khiéu yû thai-yok 13,505,900-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ lâu sen-fi vi Tô-lùn-tô, he Ontario-fù sî-ngan só-vi "Kîm Mâ-thài Thî-khî" (Golden Horseshoe Region) sàng-sṳ tai ke chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit. Kâ-nâ-thai sú-tû Ottawa chhai sén ke chui tûng-tôn Ottawa-hò pán. Ottawa-hò ya-he Ontario lâu Québec lióng-sén chṳ̂-kiên ke chú-yeu kie-hò.

Ontario-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Chhung-yeu sàng-sṳ編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

 
Ontario-sén.

Chṳ̂-ngièn編輯