Ossetia-ngî (Ирон ӕвзаг, Iron ævzag fe̍t Иронау, Ironauу, Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Осетинский язык) su̍k Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k Iran Ngî-kî, he yit-chúng thûng-hàng yî Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Gruzia piên-kie, Kavkaz sân-khî ke yit-chúng ngî-ngièn. Muk-chhièn sṳ́-yung ngìn-khiéu thai-yok-yû 50 van, khì-chûng 60% kî-chhu-chhai Ngò-lò-sṳ̂ ke Pet Ossetia, 15% kî-chhu-chhai Gruzia ke Nàm Ossetia.

Caucasus-ethnic en.svg

Ossetia-ngî lâu Tati-ngî khi̍p Talyshi-ngî tû-he Iran Ngî-kî ke chú-yeu ngî-ngièn, kì chhai Kavkaz thi-khî yû siông-tông sú-liòng ke sṳ́-yung ngìn-khiéu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ossetia-ngî Wikipedia