Nobel Chióng (Yîn-ngî: Nobel Prize), he kîn-kí Sui-tiên fa-ho̍k-kâ Alfred Nobel ngì ke vì chuk yî 1901-ngièn khôi-sṳ́ mî-ngièn pân-fat ke ńg-ke chióng-hong, pâu-koat: vu̍t-lî, fa-ho̍k, sâng-lî-ho̍k fe̍t-chá yî-ho̍k, vùn-ho̍k lâu fò-phìn. 1968-ngièn, Sui-tién Tûng-ông Ngiùn-hàng sat-li̍p Sui-tién Ngiùn-hàng Ki-ngiam Nobel Kîn-chi Khô-ho̍k Chióng. Nobel Chióng phú-phiên pûn ngin-vì he só pân-chióng ke liâng-vet nui chui yû sâng-mong ke chióng-hong.

Nobel Chióng

Nobel Chióng ke lui-phe̍t

phiên-siá