Maykop (Ngò-ngî: Майкоп) he Ngò-lò-sṳ̂ Adygea Khiung-fò-koet sú-fú, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô nàm-phu 1,400 kûng-lî. Chhiòn-sṳ cham thi mien-chit 58.62 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu vi 144,249 -ngìn. 1857-ngièn kien-li̍p.

Maykop.
Maykop Khì-chì

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯