Adygea Khiung-fò-koet (Adyghe-ngî: Адыгэ Республик) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Nàm-phu Lièn-pâng Kón-khî. Adygea Khiung-fò-koet mien-chit 7,600 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 439,996 (2010-ngièn), sú-tû Maykop. Adygea Khiung-fò-koet Adyghe-ngìn cham ngìn-khiéu 25.8%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 63.6%.

Adygea Khiung-fò-koet Koet-khì
Adygea Khiung-fò-koet Koet-fui
Adygea Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá