Maharashtra (Marathi-ngî: महाराष्ट्र, Hindi-ngî: महाराष्ट्र, Là-tên sṳ-mû chón-siá: mahārāṣṭra), vi-yî Yin-thu chûng-phu, kâi pâng Sú-fú vì Mumbai, he Yin-thu ke chú-yeu kîn-chi fò vùn-fa chûng-sîm chṳ̂-yit. Yì Pune yi̍t vì kâi pâng chṳ̂ chú-yeu sàng-sṳ chṳ̂-yit. "Maharashtra" chhai Hindi-ngî ke yi-sṳ̂ he "ví-thai ke mìn-chhu̍k".

Maharashtra.

Maharashtra he khi̍p-yín ngoi koet thèu chṳ̂ chui-tô ke Yin-thu thi-khî, yì-chhiâ khì chhut khiéu chúng ngiak tha̍t-to chhiòn-koet ke 32%. Chui yû-miàng ke kín tiám he su̍k-yî sṳ-kie vùn-fa vì-sán ke Ajanta sa̍k-fut lâu Ellora sa̍k-fut.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá