Mî-kîm

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mî-ngièn)

Mî-kîm (美金, Yîn-ngî: United States dollar) fe̍t-chá Mî-yèn (美圓), Mî-ngièn (美元) , he Mî-koet chok-vi chhùn-khóan chai-vu ke kôn-fông fo-pì. Kì ke chhut-hien he yù 《1792-ngièn Chu-pì Fap-on》ke thûng-ko. Kì thùng-sṳ̀ ya chok-vi tú-phi fo-pì chhai Mî-koet yî-ngoi ke koet-kâ kóng-fàm sṳ́-yung. Muk-chhièn Mî-kîm ke fat-hàng he yù Mî-koet Lièn-pâng Chún-phi Ne-thúng khúng-chṳ. Mî-kîm thûng-sòng cho-tet sṳ́-yung fù-ho "$" lòi péu-sṳ, yì yung-lòi péu-sṳ Mî-fûn ke phêu-chì he "¢". Koet-chi Phêu-chún-fa Chû-chṳt vi Mî-kîm chhí-hâ ke ISO 4217 phêu-chún thoi-ho vi USD.

Mî-kîm
Mî-kîm
Mî-kîm
Mî-kîm

Li̍t-sṳ́ sông ke thi-vi

phiên-siá

1792-ngièn, Mî-kîm chhai Pet-Mî sṳ̍p-sâm-chû hìn-sàng fo-pì-khî, Mî-koet chhai tông-sṳ̀ chṳ́-he yit-ke yúng-yû 400-van ngìn-khiéu ke koet-kâ.

Sṳ̍p-kiú Sṳ-ki ma̍t, kì yí-kîn pien-sṳ̀n sṳ-kie sông chui kûng-ngia̍p-fa koet-kâ. 1914-ngièn Thi-yit-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan pau-fat sṳ̀, Mî-koet ke kîn-chi chúng-liòng chhêu-ko tông-sṳ̀ sâm-ke kîn-chi chui-thai ke kûng-ngia̍p koet-kâ: Yîn-koet, Tet-koet, Fap-koet. Thi-yit-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan chûng, Êu-chû koet-kâ ke vòng-kîm liù-ngi̍p Mî-koet kèu-mâi chan-chên yung-phín. Mî-koet Lièn-pâng Tú-phi Ngiùn-hòng chiông liá-chak vòng-kîm chok-vi fap-thin fo-pì.

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá