Mî-koet Fu-chúng-thúng

Mî-koet Fu-chúng-thúng (Yîn-ngî: Vice President of the United States) he Mî-koet Lièn-pâng Chṳn-fú hàng-chṳn fûn-kî chûng-vi-kiê thi-ngi kô ke kôn-yèn, thùng-sṳ̀ chhai Mî-koet Chúng-thúng ki-ngim sun-sì chûng phài-lie̍t thi-yit. thùng-sṳ̀ kì ya yî Chhâm-ngi-yen Ngi-chhòng ke sṳ̂n-fun chhâm-yi lièn-pâng li̍p-fap kî-kôan ke yun-chok, fu Chúng-thúng yî chhṳ́ sṳ̂n-fun chú-chhṳ̀ Chhâm-ngi-yen siông-kôan fi-ngi.

Mî-koet Fu-chúng-thúng.