Pet Macedonia

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-khì-tun)
Pet Macedonia Khiung-fò-koet
Република Македонија
Flag of North Macedonia.svg
Coat of arms of North Macedonia.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Денес над Македонија
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Europe-Republic of North Macedonia.svg
Pet Macedonia ke só-chhai.
sú-tû Skopje
Chui-thai sàng-sṳ Skopje
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 25,333 km² sṳ-kie thi 148 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Macedonia-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 2,038,514 ngìn , sṳ-kie thi 143 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 79 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 111 miàng
mìn-chhu̍k Macedonia-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mk
koet-chi thien-fa khî-ho +389

Pet Macedonia he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá