Lithuania-ngî (lietuvių kalba) he Lithuania ke kôn-fông ngî-ngièn, yû sâm-pak van Lithuania ngìn sṳ́-yung. Lithuania-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng Baltic Ngî-chhu̍k chṳ̂-yit; nang-ngoi yit-chúng he Latvia-ngî. Baltic Ngî-chhu̍k su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne.

Lithuania-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Li̍p-thâu-vón-ngî Sṳ-mû
A a Ą ą B b C c Č č D d E e Ę ę Ė ė F f G g H h I i Į į Y y
J j K k L l M m N n O o P p R r S s Š š T t U u Ų ų Ū ū V v
Z z Ž ž                                                    

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Lithuania-ngî Wikipedia