Latvia-ngî

Latvia-ngî (latviešu valoda) he Latvia ke kôn-fông ngî-ngièn, yû 140 van Latvia-ngìn lâu nang-ngoi yok 15 van-ngìn sṳ́-yung. Latvia-ngî he hien-chhùn ke lióng-chúng Baltic Ngî-chhu̍k chṳ̂-yit (nang yit-chúng he Lithuania-ngî). Baltic Ngî-chhu̍k su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì.

Latvia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Latvia-ngî Wikipedia