Khôi-khí chú sién-tân
Liàu-koet
'
Flag of Laos.svg Emblem of Laos.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Fò-phìn, thu̍k-li̍p, mìn-tsú, thòn-kiet, fàn-yùng
koet-kô: Liàu-kô ngìn-mìn mìn-tsú koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationLaos.svg
sú-tû Vieng Chan
Chui-thai sàng-sṳ Vieng Chan
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Liàu-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Ye̍t-nàm-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Sa-fi tsú-ngi
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .la
koet-chi thien-fa khî-ho +856

Liàu-koet (寮國) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá