Lì-pâ-nun Khiung-fò-koet
الجمهورية اللبنانية
Flag of Lebanon.svg
Coat of arms of Lebanon.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Kulluna lil-watan lil 'ula lil-'alam
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationLebanon.svg
Lì-pâ-nun ke só-chhai.
sú-tû Beirut
Chui-thai sàng-sṳ Beirut
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 10,452 km² sṳ-kie thi 160 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 3,727,703 ngìn , sṳ-kie thi 123 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 358 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 16 miàng
mìn-chhu̍k Lì-pâ-nun-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ khiung-fò tsṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .lb
koet-chi thien-fa khî-ho +961
Lì-pâ-nun

Lì-pâ-nun (黎巴嫩) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá