Kuwait Koet
دولة الكويت
Flag of Kuwait.svg
Emblem of Kuwait.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Al-Nasheed Al-Watani
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationKuwait.png
Kuwait ke só-chhai.
sú-tû Kuwait Sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Kuwait Sṳ
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 17,820 km² sṳ-kie thi 152 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 2,243,080 ngìn , sṳ-kie thi 141 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 131 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 68 miàng
mìn-chhu̍k Kuwait-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ khiung-fò tsṳ-thu
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kw
koet-chi thien-fa khî-ho +965

Kuwait he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá