Khái-ngì-chhái (Pô-làn-ngî: Kielce) he Pô-làn Sṳn-sṳ̍p-sṳ-sén Sén-fi, vi-yî Pô-làn tûng-nàm-phu Sṳn-sṳ̍p-sṳ Sân-mak Silnicą hò-pán, khî-vet kîn-chi, lî-yû lâu mo-yi fi-chán chûng-sîm. Kîn-kí 2010-ngièn 12-ngie̍t 31-ngit thúng-kie sú-kí, yû ngìn-khiéu 203804 ngìn. Hot-khî nui yû 5 ke chhṳ-yèn pó-fu-khî. Khái-ngì-chhái vi-yî Fà-sâ lâu Khiet-là-khô-fû chṳ̂-kiên ke kâu-thûng chûng-ki-tiám. He chhùng-yeu ke kâu-thûng tû-sṳ.

Kielce.
Kielce.

Mien-chit 109.65 phìn-fông chhiên-mí (2010-ngièn 1-ngie̍t 1-ngit sú-kí) Khái-ngì-chhái Li̍t-sṳ́, vùn-fa chûng-sîm vi-yî Galicia pet-phu ke Sandomierz. Khái-ngì-chhái fông-ngièn kóng-fàm yin-yung-yî nàm-phu khi̍p chûng-phu thi-khî. Pún-thi-khî thi-sṳ chhâ-phe̍t kha thai, chhiùng hói-pha̍t 260-mí to 408-mí put-tén.


Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Vùn-fa 編輯

Kau-yuk 編輯

Kín-tiám 編輯

Kîn-chi 編輯

Hàng-chṳn 編輯

Sa-fi 編輯

Kâu-thûng 編輯