Siberia

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sî-pak-li-â)

Siberia (Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Сиби́рь) he Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Kazakhstan pet-phu ke yit-phién fî-sòng thai ke thi-vet, mien-chit yok 1,276 van phìn-fông kûng-lî.

       Siberia lièn-pâng kón-khî        Thi-lî sông ke Siberia        Li̍t-sṳ́ sông ke Siberia.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Chhṳ-yèn Thi-lî

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá