Thai-hòn Mìn-koet

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hòn-koet)
Thai-hòn Mìn-koet
대한민국
Flag of South Korea.svg
Emblem of South Korea.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:hó-sṳ́ kóng-thai ngìn-lui tet-yit
koet-kô: Oi-koet-kô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Locator map of South Korea.svg
Thai-hòn Mìn-koet ke só-chhai.
sú-tû Seoul
Chui-thai sàng-sṳ Seoul
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 99,646 km² sṳ-kie thi 108 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Hòn-koet-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 49,024,737 ngìn , sṳ-kie thi 25 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 480 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 18 miàng
mìn-chhu̍k Hòn-koet-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .kr
koet-chi thien-fa khî-ho +82

Thai-hòn Mìn-koet(Hòn-ngî: 대한민국/大韓民國) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Thi̍t-phe̍t-sṳ yù 1 chak:

Kóng-vet-sṳ yù 6 chak:

Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-sṳ yù 1 chak:

Tho yù 8 chak:

Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho yù 1 chak:

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá