Ulsan Kóng-vet-sṳ (Hòn-koet-ngî: 울산광역시/蔚山廣域市) he Thai-hòn Mìn-koet ke yit chak kóng-vet-sṳ.

Ulsan Kóng-vet-sṳ
울산광역시
—  Kóng-vet-sṳ  —
  chón-siá
 - Hangul 울산광역시
 - Hon-sṳ 蔚山廣域市
 - Koet-ngî Lò-mâ-sṳ Ulsan gwang-yeoksi
 - McCune-Reischauer Ulsan gwangyŏksi
ke só-chhai.
ke só-chhai.
Ulsan Kóng-vet-sṳ is located in Hòn-koet
Ulsan Kóng-vet-sṳ
Ulsan Kóng-vet-sṳ
Koet-kâ  Hòn-koet
Mien-chit
 - Só-yû 1,057.136 km2
Ngìn-khiéu (October, 2014)
 - Só-yû 1,163,690 ngìn
 - Me̍t-thu 1,100.8/km2
Thien-fa khî-mâ +82-522
Mióng-cham www.ulsan.go.kr

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá

模板:Ulsan