Greenland-ngî (Kalaallisut) su̍k-yî Eskimo-Aleut Ngî-hì, chú-yeu chhai Greenland sî-phu liù-thûng, lâu Inuit-ngî lâu khì-thâ Kâ-nâ-thai ke Ngièn-chhu-mìn ngî-ngièn siông-khiûn .

Greenland-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Greenland-ngî Wikipedia