Fûn-làn Khiung-fò-koet
Suomen tasavalta
Flag of Finland.svg
Coat of arms of Finland.svg
khì
Khì-ho
koet-kô: Maamme
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Finland EU Europe.png
Fûn-làn ke só-chhai.
sú-tû Helsinki
Chui-thai sàng-sṳ Helsinki
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 338,145 km² sṳ-kie thi 65 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fûn-làn-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 5,301,992 ngìn , sṳ-kie thi 112 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 16 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 161 miàng
mìn-chhu̍k Fûn-làn-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .fi
koet-chi thien-fa khî-ho +358
Koli National Park in Northern Karelia.jpg

Fûn-làn (芬蘭) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá