Dmitry Medvedev

Dmitry Anatolyevich Medvedev (Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Дми́трий Анато́льевич Медве́дев, 1965-ngièn 9-ngie̍t 14-ngit –  ) sâng-yî Leningrad, vi Ngò-lò-sṳ̂ chṳn-chhṳ-kâ, Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng hien-ngim chṳn-fú chúng-lî, Thúng-yit Ngò-lò-sṳ̂-tóng chú-sit, chên-ngim Ngò-lò-sṳ̂ chúng-thúng, Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng chṳn-fú thi-yit fu chúng-lî lâu Ngò-lò-sṳ̂ Thiên-yèn-hi Kûng-ngia̍p Kú-fun Kûng-sṳ̂ túng-sṳ̀-fùi chú-sit. 2008-ngièn Ngò-lò-sṳ̂ chúng-thúng sién-kí fû-sâng chui-kô ke hèu-sién-ngìn, pin sun-li tông-sién, sṳ̀n-vì Vladimir Putin ke chiap-pân-ngìn. Chhai 2012-ngièn Ngò-lò-sṳ̂ chúng-thúng sién-kí heu, Putin chhut-ngim chúng-thúng, Medvedev pûn thì-miàng vi chúng-lî.

Dmitry Medvedev (2013)
Dmitry Medvedev lâu Barack Obama (2010)

Chó-ngièn sui-ngie̍t編輯

Chúng-thúng ()編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯