Leningrad-chû (Ngò-ngî: Ленингра́дская о́бласть) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Sî-pet-phu Lièn-pâng Kón-khî. Leningrad-chû ke mien-chit he 84,500 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà hién-sṳ pún-chû ke ngìn-khiéu yû 1,716,868-ngìn, sú-fú Sṳn Pí-tet-páu. Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham ngìn-khiéu 92.7%, Vû-khiet-làn-ngìn cham 2.0%.

Leningrad-chû Khì-chì
Leningrad-chû Vûn-chông
Leningrad-chû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá